Neler Yap?yoruz?

Belpa Mutfak salg?n?n ba?lad??? ilkgünden bugüne hergün 15 bin adet s?cak haz?r yeme?i kahvalt?, ö?le ve ak?am yeme?i içerikleriyle steril, sa?l?kl?, paketli halde ihtiyaç sahibi kesimlere ilgili lokasyonlarda birebir teslim etmektedir.-Faaliyetleri durdurulan dar gelirli ka??t toplay?c?s? aileler

-Soka?a ç?kmas? k?s?tlanan 65 ya? üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatanda?lar

-Salg?n sebebiyle kazanc? kaybolmu?, geçim s?k?nt?s? çeken aileler
Y�kleniyor...